HAT. 1517/48

29 Zilhicce 1226

Teke'deki kargaşaya sebep olanlardan Dizdar Hacı Mehmed'in bütün mal varlığına el konulup nakit paraları Darphane'de sikke-i haseneye çevrildikten sonra Hassa-i Liva-i Teke, adet-i ağnam, Terkemiş Mukataası ve penbe rüsumu mallarından Darphane-i Amire'nin talep ettiği meblağın ödenmesi. a.g.y.tt