İ. DH. 1077/84472 #2B

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. DH, 1077-84472-4

B. fî 16 Receb sene [1]305

119

Bâb-ı Âlî
Hazîne-i Evrâk
Târih-i teslîmi
Fî 17 Ca. sene [1]317

99, fî 14 Receb sene [1]305.

Dahiliye

2900, fî 13 Receb sene [1]305