Antalya Kalesi

11 Cemâziyelevvel 1114

Teke Sancağı'nın Antalya ve İstanos nahiyelerinde gedik tımar ile Antalya Kalesi müstahfızlarından vefat eden İbrahim ve Mustafa nam kimselerin yerlerine Osman ve Mustafa nam kimselerin kayd ve kabulüyle beratlarının ihsanı hakkında Dizdar-ı Kale-i Antalya el-Hac Cafer imzalı arz.

3 Zilkâde 1104

Antalya, Kayseriye, Bodrum, Seferihisar, Ankara, Niksar, Kastamonu, Ayıntab, Tarsus, Giresun, Tokat, Selanik vs. kalelerdeki müstahfızlık, dizdarlık görevleriyle çeşitli görevlerin ruus kayıt defteri parçası

3 Cemâziyelevvel 1103

Antalya Kalesi Dizdarı Hacı Cafer'in yolsuz hareketinden ref'i ile yerine ocak emekdarlarından 69 cemaatin çorbacısı Veli Ağa'nın tayini. (Yeniçeri Ağası Mustafa tarafından)

2 Muharrem 1099

Terk-i kale eden Antalya Kalesi Topçular Kethüdalığı'nın ve Siverek ve gayrideki gedik tımarın Derviş'e tevcihi hakkında Antalya kalesi Dizdarı Mehmed'in arzı. a.g.ttt

2 Muharrem 1099

Antalya'da bir Fransız tüccar gemisini Müslüman mahpus bulunduğu gerekçesiyle basıp, konsolosu döverek cebren 300 akçesini alan Antalya müsellemi, kale dizdarı ve subaşısından şikayeti havi Fransız Elçisi Markiz de Nuvantan'ın arzı

Etiketler: 
10 Şevval 1011

Antalya Kalesi müstahfızları ve bölükbaşılarının Kale Dizdarı Ömer Ağa'dan şikayatını havi Antalya Müfettiş ve Kadısı es-Seyyid İbrahim imzasıyla yazılı arz.

24 Ramazan 1229

Padişah Baltacılarından. Antalya kalesi dizdarı vefat ettiğinden bu dizdarlığın Zülüfliyan-ı Teberdaran-ı Hassa Ali'ye tevcih edildiği.

Sayfalar