Rıza Beyzade Hüseyin Bey

3 Cemâziyelevvel 1321

Hüseyin Hüsnü Tekelioğlu'na rütbe tevcihi