Tuğayoğlu Cemal Bey

Prof. Dr. Süreyya Hiç
Sayfa adedi: 
252
ISBN: 
978-975-353-648-6
Aralık 2020

Türkiye'nin meşhur âyân ailelerinden Tugayoğulları, Emir Timur'un Sultan Bayezid'e gönderdiği mektupları takdim eden elçinin soyundandır. Eserin müellifi Süreyya Hiç, bizzat kendisi de bu aileye mensup olup, bu eserinde hem ailesinin geçmişinden hem de bugününden, bizzat gördüğü veya işittiği hadiselerden bahsediyor. Türk âyân ailelerinden bir tanesi hakkında ailenin kendisi tarafından telif edilen nadir eserlerden bir tanesi.