C. AS. 876/37571

29 Rebiülevvel 1224

Adana eyaletinden Kıbrıs muhafazası için tertip olunan asker ile hareket olunacağı sıralarda, Kadı Abdurrahman Paşa hakkında ferman-ı kaza cereyan ettiği ve ondan sonra kışın muhataralı günleri girmiş olduğundan, maiyyetindeki zuema ve erbab-ı tımar ile ilk baharda hareket olunacağı. (Alaiye Miralayı Feyzullah). g.tt