İ. MVL. 581/26064 #1B

Evrakı büyütmek ve bilgisayarınıza yüklemek için lutfen resmin üzerine tıklayınız:

İ. MVL, 581-26064-1-2

Hulâsaya, fî 11 Muharrem sene 1284
Meclis-i Vâlâ'ya

Maliye'ye tezkire, fî 28 Muharrem sene [12]84

12
Fî 19 Muharrem sene [12]84

13 Ş, 514, 5 K.
Fî 29 Muharrem sene [12]84