Tirsiniklizade İsmail Ağa

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
Sayfa adedi: 
246
ISBN: 
978-975-16-2260-0
2010

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır.

23 Cemâziyelâhir 1221

Çatalca, Çekmece, Terkos ve Istranca taraflarının muhafaza altına alındığına ve Tirsiniklizade'nin tenkilinden sonra kaza ayanlarının taltiflerine dair.

23 Cemâziyelevvel 1221

Tirsiniklizade İsmail Ağa'nın Serasker Abdurrahman Paşa'nın bazı sualinden selb-i ehemmiyet ederek vehme düşdüğüne ve bu babda yazdığı tahriratın takdim olunduğuna dair Eflak Voyvodası Konstantin'in yazısı