Dağlı İsyanı

21 Rebiülâhir 1221

Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'nın Edirne'deki galeyana dair kendine verilen ilam ve arz mahzarlarını gönderdiği. a.g.y.tt

19 Rebiülâhir 1221

Edirne'de halkın galeyanına dair Edirne'de bulunan Silistre Valisi Yusuf Paşa'ya Edirne Mollası'nın verdiği ilam.

14 Cemâziyelâhir 1219

Meriç'i geçerek eşkıyaya karşı Tekirdağ'da ikameti emredilen Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa maiyetindeki askerlerin orada zahire olmaması üzerine İstanbul'a celbi.

29 Rebiülâhir 1219

Dağlı eşkıyasının miktar ve ahvali ile askere zahire gönderilmesine dair

25 Rebiülâhir 1219

Kethüdasının müsademede yaralanarak öldüğüne ve zahiresizlikten Malkara'dan Tekirdağ'a hareket edildiğine dair.

25 Rebiülâhir 1219

Eşkıyanın tahassün ettiği köyden kaçarak Süleyman Paşa kuvvetlerinin yirmi dakika yakınından geçerek Çirmen kazasına girdiklerine dair

23 Rebiülâhir 1219

Meriç kenarındaki köylere giren dağlı eşkıyanın üzerine süvari kuvvetlerinin gönderildiği.

22 Rebiülâhir 1219

Malkara'nın Bulgar köyünde eşkıyayla vaki müsademenin tafsilatına, yedi adet kesilmiş başın irsal kılındığına, para ve zahire gönderilmesine ve yaralıların tedavisine dair.

15 Rebiülâhir 1219

Bermucib-i emr askerle Çorlu'dan hareket olunacağına dair.

25 Rebiülevvel 1219

Meriç kenarındaki köylerden kaçan eşkıyanın Ada nahiyesinden geçip Çirmen kazasına girdikleri.

Sayfalar