Maaş Tahsisi

3 Zilhicce 1282

Tekelioğlu ailesinden Ahmed'in atiyye talebi. (5. İstida)

25 Rebiülâhir 1282

Tekelizade müteveffa Bekir Paşa hafidesi Penbe Hanım'ın maaşına zam talebi. (2. İstida)

2 Rebiülâhir 1281

Tekelizadelerden Cemile ve Ayşe'nin vefat eden Minnet Hanım'ın münhal maaşının kendilerine verilmesine dair arzuhali. (22. İstida)

23 Şaban 1275

Tekelioğlu'nun zevcesi müteveffa Kamile Hanım'ın mahlul maaşının taksimine ve saireye dair.

11 Safer 1272

Antalya beylerinden Selanik'de vefat eden Ömer Bey'den mahlul olan maaşın oğullarına tahsisi.

14 Şevval 1271

Ölen kimselerin maaşlarının evladlarına tahsisi şartları ile Selanik'te vefat eden Antalya Beylerinden Ömer Bey'e neden maaş bağlandığının bildirilmesi.

25 Ramazan 1271

Selanik'te sürgün bulunan Antalya'lı Ömer Bey'in çiftlikatının zaptedilme sebebiyle maaşının oğullarına tahsisi talebinin tahkiki

4 Ramazan 1271

Vefat eden Antalyalı Ömer beyden boşalan maaşın oğullarına tahsis edilmesi.

14 Ramazan 1269

Tekelizade muallakatından Adile Hanım'ın mahlul olan maaşı. (4. Tahrir)

4 Zilkâde 1266

Tekelizade Himmet Ağa'nın müteveffa Tekelizade Bekir Bey'in münhal maaşının kendisine tahsis edilmesi talebi. (5. Adi)

Sayfalar