Kadı Abdurrahman'ın Muhallefatı

9 Zilkâde 1223

Firari kadı paşa ve etbaına ait olup miriye zabtolunan hayvanların iaşe masrafı.

28 Şevval 1223

Karaman Valisi Kadı Abdurrahman, Kapdan-ı Derya Ramiz Paşa ve bir çok diğer şahsın muhtelif şekillerde vukubulan ölümlerini müteakip devletçe zabtedilen emval, akar, hayvanat, zehair, nukud, emlak ve muhallefat-ı sairelerine ait müteaddid müfredat.

22 Ramazan 1222

Kadı Abdurrahman Paşa muhallefatından Beyşehri'nde bulunan ve satılan eşya ve zahire bahasına dair.

Sayfalar